Gå till navigering Gå till innehåll
 • N/A minuter läsning

Året vi pressade luften ur systemet – och frigjorde en kärnkraftsreaktor

Det finns en brinnande energifråga som hotar den gröna omställningen och Sveriges framtid. För att lösa den här och nu måste vi ”pressa luften ur systemet” och optimera elnätsutbyggnaden. När vi samlade Svenska kraftnät, Vattenfall, kommunen och industrin i Luleå kunde vi hitta gemensamma lösningar som på kort tid har gett avgörande resultat. Vi berättar mer.

DSC 3226 Redigerad

5 snabba om att ”pressa luften ur systemet”

 1. Inom elsystemet finns idag outnyttjad effekt. Samtidigt tillkommer effektbokningar baserade på osäkra prognoser långt fram i tiden.
 2. Det här skapar fel förutsättningar och är något som dagens arbetssätt och processer inte helt klarar av att hantera.
 3. Följden blir att ”luft” byggs in i systemet och de inlåsningseffekter som uppstår gör att Sverige inte får den samhällsnytta och den omställning som krävs, eller den tillväxt som är möjlig.
 4. Med luft menas i själva verket bokningar av orealistiska mängder effekt på elnätet, effekt som kanske inte kommer att nyttjas fullt ut.
 5. Om vi kan bidra till att göra effektbokningarna mycket mer träffsäkra, så har vi bidragit till att pressa luften ur systemet.

Lösningen Luleåmodellen:

Hur lyckas du pressa luften ur systemet? Vi satte oss ner. Genom rundabordssamtal har industrin i Luleå delat med sig av sina energibehov för att tillsammans med elnätsbolagen undersöka om det går att ”pressa luften ur systemet” och optimera elnätsutbyggnaden, något som möjliggör för fler att ställa om. Vi kallar lösningen för Luleåmodellen.

Två viktiga vinster med att ”pressa luften ur systemet”:

 1. Vi har på kort tid lyckats frigöra 1000 megawatt effekt, vilket motsvarar den årliga produktionen i en svensk kärnreaktor, som annars förblivit blockerade och outnyttjade men som nu kan användas för fler att ställa om.
 2. Det möjliggör också en mer optimerad elnätsutbyggnad.

– Vi vill dela med oss av vårt arbetssätt och uppmuntra andra att göra motsvarande arbete för att ta reda på om det går att frigöra effekt och kapacitet för att påskynda omställningen, säger Malin Larsson, vd Luleå Energi.

Vi tar ansvar för omställningen och Sveriges framtid

Här är samtliga aktörer som har deltagit vid rundabordssamtal 2023 för att tillsammans få till en avgörande optimering av effektbehov, elnätsutbyggnad och användning av restenergier.

 • Fertiberia
 • LKAB
 • LKAB
 • Luleå Energi
 • Luleå kommun
 • SSAB
 • Svenska kraftnät
 • Talga
 • Uniper Sverige
 • Vattenfall Eldistribution

Läs mer:

Så frigjorde Luleå Energi 1 000 MW i elsystemet

Luleåmodellen - Luleå Energi (luleaenergi.se)

Tillbaka