Gå till navigering Gå till innehåll

Luleåmodellen – gemensamt ansvar för grön omställning

Luleåmodellen – gemensamt ansvar för grön omställning

Överbokningar av orealistiska mängder effekt på elnätet är ett systemfel som hotar den gröna omställningen och Sveriges framtid. Sveriges industrier och energiföretag måste ta sitt samhällsansvar nu om omställningen ska lyckas, vilket är avgörande för hela Sveriges tillväxt konkurrenskraft. I Luleå har vi samlats och hittat ett lösningsorienterat perspektiv som på kort tid har gett avgörande resultat. Vi kallar lösningen för Luleåmodellen.

230628 Alme26 53007931545 Webb
Luleå Energi intog Almedalen 2023

Se hela panelsamtalet "Pressa luften ur systemet och optimera elnätsutbyggnaden"

Det finns en brinnande energifråga som hotar den gröna omställningen och Sveriges framtid. För att lösa den här och nu måste vi pressa luften ur systemet och optimera elnätsutbyggnaden. När vi samlade Svenska kraftnät, Vattenfall, kommunen och industrin i Luleå kunde vi hitta gemensamma lösningar som på kort tid har gett avgörande resultat. 2023 intog vi Almedalen för att sprida vår lösning – och uppmana energibolag, industrier, beslutsfattare och samhällsaktörer i hela Sverige att agera och ta efter.

Se hela panelsamtalet från Arena Energi i Almedalen.

”Vi kommer att klara omställningen, för det finns inget alternativ.”

 • Vad gjorde Luleå Energi i Almedalen 2023?
 • Vad kommer krävas för att vi ska lyckas med hela Sveriges nödvändiga omställning?
 • Varför är det helt avgörande att lyckas pressa luften ur systemet och optimera effektbokningar och elnätsutbyggnad?
 • Vad är egentligen Luleåmodellen? Och hur har den bidragit till att lösa en av våra mest brinnande energifrågor här och nu?

Vår vd Malin Larsson berättar!

Vi tar ansvar för omställningen och Sveriges framtid

Här är samtliga aktörer som har deltagit vid rundabordssamtal 2023 för att tillsammans få till en avgörande optimering av effektbehov, elnätsutbyggnad och användning av restenergier.

 • Fertiberia
 • LKAB
 • Luleå Energi
 • Luleå kommun
 • SSAB
 • Svenska kraftnät
 • Talga
 • Uniper Sverige
 • Vattenfall Eldistribution
DSC 3226 Redigerad
Webbbild Malin Larsson

”Fler måste ta efter för att inte omställningen i Sverige ska vara hotad”

Malin Larsson, VD Luleå Energi

Webbbild Tomas Hirsch

”Samtalen har identifierat de hinder som vi tillsammans behöver lösa upp”

Tomas Hirsch, Director and Head of Energy and ETS SSAB

Webbbild Maria Jalvemo

”Viktigt och inspirerande att Luleå visar vägen”

Maria Jalvemo, Program Manager Svenska kraftnät

Luleåmodellen – lösningen på en av Sveriges mest brinnande energifrågor

Överbokningar av orealistiska mängder effekt på elnätet är ett systemfel som hotar den gröna omställningen och Sveriges framtid. Regelboken måste ses över, men det räcker inte. Sveriges industrier och energiföretag måste ta sitt samhällsansvar nu om omställningen ska lyckas. I Luleå har vi samlats och hittat ett lösningsorienterat perspektiv som på kort tid har gett avgörande resultat. Vi kallar lösningen för Luleåmodellen.

Kort om problemet

Inom elsystemet finns idag outnyttjad effekt. Samtidigt tillkommer effektbokningar baserade på osäkra prognoser långt fram i tiden. Det här skapar fel förutsättningar och är något som dagens arbetssätt och processer inte helt klarar av att hantera. Följden blir att ”luft” byggs in i systemet och de inlåsningseffekter som uppstår gör att Sverige inte får den samhällsnytta och den omställning som krävs, eller den tillväxt som är möjlig. För oss är det tydligt att vi måste värna resurser, det vill säga optimera effekt och elnätsutbyggnad, samtidigt som vi möjliggör för högre flexibilitet. 

Kort om vår lösning

För att få till avgörande optimering av effektbehov, elnätsutbyggnad och användning av restenergier har vi på Luleå Energi initierat konstruktiva rundabordssamtal. Vi har samlat SSAB, LKAB, Talgagroup, Grupo Fertiberia och Uniper Sverige från industrin i Luleå, Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution från energibranschen, samt representanter från Luleå kommun. 

Genom samtalen har industrin i Luleå delat med sig av sina effektbehov för att tillsammans med elnätsbolagen undersöka om det går att pressa luften ur systemet och optimera elnätsutbyggnaden, något som möjliggör för fler att ställa om. 

Kort om resultat, framsteg och nästa steg

På kort tid har vi frigjort 1000 megawatt, vilket motsvarar den årliga produktionen i en svensk kärnreaktor, som annars förblivit blockerade och outnyttjade.

Vårt nästa steg är att hitta lösningar för ökad flexibilitet, där lokala industrier kan stötta elsystemet och varandra genom att anpassa produktionen och dra ner sin elförbrukning och sitt effektbehov när systemet är högt belastat.

Kontakta oss

Är du beslutsfattare och politiker, industri, myndighet eller media och vill veta mer om Luleåmodellen? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi har jobbat och vad det har gett för resultat för den gröna omställningen och Sveriges framtid.

Carina Zolland
Chef Marknad
0920-26 44 06
carina.zolland@luleaenergi.se