Gå till navigering Gå till innehåll
 • N/A minuter läsning

Luleås energilager ger stora miljövinster

2022 invigdes vårt nya energilager. Förutom att bidra till ännu tryggare fjärrvärmeleveranser så har den gigantiska ackumulatortanken ute vid LuleKraft redan gett stora miljövinster i form av minskade koldioxidutsläpp. Vi berättar mer.

Energilagret Drone

Energilagret på 20 sekunder:

 • Energilagret är lite som en gigantisk termos fylld med 30 000 kubikmeter hett vatten som kan fungera som en väldig varmvattenreserv i vårt fjärrvärmenät.
 • Vid driftproblem, planerade underhåll eller andra störningar blir energilagret en buffert som bidrar till fortsatt trygg och stabil leverans av fjärrvärme.
 • På samma gång bidrar energilagret också till minskat behov av fossila bränslen för värmeproduktion, vid exempelvis större driftstörningar eller extrem kyla.
 • Energilagret maximala energiinnehåll är 1800 MWh, vilket motsvarar 4,5 miljoner stearinljus med fyra timmars brinntid. 

Konkreta miljövinster som energilagret redan har resulterat i:

 • När vi summerar 2023 kan vi konstatera att vårt energilager har besparat världen cirka 4 000 ton i koldioxidutsläpp.
 • Det motsvarar cirka 30 oljetankbilar med släp. Eller den oljemängd som behövs för att tillverka ca 7 900 000 plastpåsar.

3 heta fakta om energilagret:

 1. Volym: Rymmer 30 000 kubikmeter fjärrvärmevatten. Det motsvarar dubbla volymen av allt fjärrvärmevatten som cirkulerar i hela fjärrvärmesystemet.
 2. Storlek: 44 meter högt och 33 meter i diameter.
 3. Temperatur: Som varmast kring 99 grader, då vattnet inte får koka i ackumulatortanken.

3 bra saker med energilagret:

 1. Ytterligare minskat behov av fossila bränslen vid större driftstörningar eller extrem kyla
 2. Mer flexibelt nät med möjlighet att ta emot andra former av restenergier
 3. Ännu tryggare fjärrvärmeleveranser, tack vare energilagrets funktion som buffert

Läs mer:

Luleå Energi - Energilagret tryggar Luleås värme (luleaenergi.se)

Energilagret som möter framtiden - Luleå Energi (luleaenergi.se)

Tillbaka