Gå till navigering Gå till innehåll

Energilagret som möter framtiden

Energilagret som möter framtiden

I mitten av juni 2022 invigdes Luleås nya energilager, en stor och viktig investering för Luleås fjärrvärme. Men vad skapar den för nytta? Och hur funkar energilagret egentligen?

Idén har funnits länge men under de senaste åren har det gått undan. 2019 beviljades ansökan till Klimatklivet, 2020 kom bygglovet och 2022 är Luleås nya energilager redo att invigas. Energilagret är en viktig pusselbit för att möjliggöra Luleå Energis ambition om fossilfri fjärrvärmeproduktion till 2030. Men den gigantiska ackumulatortanken, som tornar upp sig 44 meter mot himlen vid Aronstorp, bidrar inte minst till att skapa trygga leveranser av fjärrvärme till Luleåborna.

– Det är egentligen ganska enkelt. Energilagret är lite som en gigantisk termos fylld med 30 000 kubikmeter vatten som kan fungera som en väldig varmvattenreserv i vårt fjärrvärmenät. Vid exempelvis driftproblem, planerade underhåll eller andra störningar blir energilagret en buffert som bidrar till fortsatt trygg och stabil leverans av fjärrvärme, säger projektledare Thomas Jonsson. 

Energilagret bidrar också till att fjärrvärmenätet blir mer flexibelt för framtidens omställning och förändringar, då lagret kommer kunna ta emot andra former av restenergier än idag, exempelvis från helt nya typer av industrier och källor. – Det kan inte bli mer flexibelt. Vi kan producera värme överallt i nätet och sedan skicka in överskottet i energilagret. På så sätt är lagret inte beroende av eller bundet till en enda källa, utan potentiellt hur många som helst, berättar Thomas Jonsson.

Så funkar det

Illustration Energilagret Illustration Niklas Brandt

Så funkar det

Idag få vi restenergier från SSAB i form av gas som eldas i LuleKrafts kraftvärmeverk och blir till el och fjärrvärme. Under riktigt kalla dygn händer det att gasen från SSAB inte räcker till för att täcka behovet av värme på nätet. Då startar vi upp våra så kallade spetsanläggningar. Dessa består av en mix av biopellets, elpannor och bioolja, samt fossila bränslen om det verkligen skulle behövas. 

Om det blir varmare under dagen och när morgonens effekttopp är passerad, så minskar kundernas behov av värme, samtidigt som vi har en jämn tillförsel av restenergier från SSAB. Då kan LuleKraft ladda energilagret genom att värma upp vattnet i ackumulatortanken, som sedan kan användas vid ett senare tillfälle. 

Nästa morgon, när det kanske blir kallt igen, så kan vi nyttja värmen som har byggts upp i lagret under dagen. På så sätt fungerar energilagret som ett ”gummiband” och en buffert som minskar behoven av att använda våra spetsanläggningar.

LEAB Energilager

Det här är energilagret

Tillverkare: Granitor Rodoverken. 

Material: Stål invändigt i ackumulatortanken, sedan rejält med isolering och slutligen ett ytterhölje av plåt. 

Temperatur: Som varmast kring 99 grader, då vattnet inte får koka i ackumulatortanken. 

Storlek: 44 meter högt och 33 meter i diameter. 

Volym: Rymmer 30 000 kubikmeter fjärrvärmevatten. Det motsvarar dubbla volymen av allt fjärrvärmevatten som cirkulerar i hela fjärrvärmesystemet. 

Design – Hölje: Nordmark & Nordmark