Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Vi gör skillnad för Luleå en lång tid framöver

Vi kan se tillbaka på ett händelserikt år. Vissa av oss har kanske aldrig jobbat med frågor som är så komplexa och med så tighta tidplaner. Ibland behöver jag påminna mig själv om varför vi gör det. Jag landar ofta i att det för mig handlar mycket om det här: Det vi gör i dag lägger grunden till någonting som gör skillnad och skapar värde för Luleå en lång tid framöver.

Malin Larsson Luleå Energi 10

Vi börjar med det viktigaste: Vi hade inga allvarliga olycksfall 2023. Det lyckas vi uppnå tillsammans genom att skapa en kultur där vi respekterar säkerheten och varandra. Vi hade även få störningar i vårt energisystem. Det är en framgång som kommer av engagemang, samarbete och hårt jobb. Vi gjorde också en rad framgångsrika investeringar som behövs för att trygga våra leveranser i dag och möjliggöra omställning imorgon.

I en tid av snabb förändring och stora utmaningar så har vi lyckats utveckla vår organisation och våra arbetssätt. Vår medarbetarundersökning visar att många av oss trivs och mår bra på jobbet och känner att vi kan utvecklas. Många känner också tillit till både gruppen och ledningen, vilket inte alltid är en självklarhet i tider av förändring. För oss är den tilliten ett måste om vi ska kunna utveckla vår organisation och växa så snabbt som omställningen kräver.

Vi genomförde också en varumärkesundersökning som visar på nöjda och trygga kunder som känner ett starkt förtroende för oss. Det är helt avgörande för att vi ska kunna ställa om som kommun, och det är ett resultat som i mångt och mycket kommer av att vi ständigt finns nära och går att lita på. I alla väder. I små som stora frågor. 2023 var också året som vi jobbade fram ett starkt kommunikationskoncept som sätter fingret på just var vi vill vara och oftast är: nära nog att göra skillnad.

Vi prisades och fick bland annat utmärkelser som Sveriges mest jämställda företag och Karriärföretag 2023. Det säger mycket om den kultur som vi har byggt. En kultur som välkomnar, attraherar och utvecklar – oavsett vem du är. Här kan du läsa mer om utmärkelsen Karriärföretag 2023 – och vår resa dit.

Under året har vi stått värd för ett antal rundabordssamtal där vi tillsammans med myndigheter, kommun och industrier har tittat på hur vi kan optimera elnätsutbyggnaden, och möjliggöra omställning för fler. Samarbetet har bland annat bidragit till att frigöra 1000 megawatt effekt på elnätet, vilket motsvarar den årliga produktionen i en svensk kärnreaktor. Det visar vad vi kan åstadkomma om vi tar ansvar och helt enkelt och sätter oss ned tillsammans. Här kan du läsa mer om lösningen som har kommit att kallas Luleåmodellen .

Vår resa mot att kunna tillvarata framtidens fossilfria restenergier intensifierades under året. Det resan görs i ett samarbetsavtal med Luleå kommun och vår partner SSAB, som nu har meddelat att de bygger ett nytt fossilfritt stålverk i Luleå. Men 2023 var också året som vi tecknade ett helt nytt avtal med Uniper Sverige om att ta tillvara restenergier från den anläggning som planerar att etableras inom BotnialinkH2 i anslutning till Luleå Industripark. Det är ett konkret exempel som sätter fingret på någonting viktigt i frågan om framtidens fjärrvärme: Omställningen skapar möjligheter, och vi kommer i framtiden kunna ta vara på restenergier från nya och fler aktörer.

På Hertsöfältet fortsatte våra egna investeringar i på fjärrvärme, fiber och elnät att ta form. Dessa investeringar, som vi bland annat gör tillsammans med Vattenfall, är helt avgörande för Luleå Industripark.

Vi har också jobbat med att färdigställa vår energiutställning Drivkraft på Teknikens Hus som invigs 2024. Drivkraft, som vi förverkligar tillsammans med Teknikens Hus och Vattenfall, är en minst sagt långsiktig satsning på att väcka nyfikenhet, innovation och uppfinningsrikedom hos framtidens tekniker, ingenjörer och branschkollegor. Helt enkelt tända starka energi-gnistor. Det är just precis vad omställningen kommer att kräva, för den har bara börjat.

Vårt 2023 bekräftar någonting som är avgörande för oss: att vi kan göra allt det viktiga i basverksamheten, samtidigt som vi möjliggör det helt nya. Det är en utmaning som vi har antagit, och 2023 visar vi att det går. Det är tack vare alla våra fantastiska medarbetare som gör jobbet tillsammans varje dag.

Och det vi gör i dag, lägger grunden till någonting som gör skillnad och skapar värde för Luleå en lång tid framöver. Det är värt allt jobb.

Tillbaka