Gå till navigering Gå till innehåll

Granska oss

Granska oss

Affärsmodell Puff

Affärsmodell

Luleå Energi är lika mycket samhällsbyggare som leverantör av samhällsnyttiga tjänster som el, elnät, värme och kyla samt bredbandsinfrastruktur. Visionen är att vara nav och förebild i regionens energiomställning.

Utforska affärsmodell (pdf)

Luleå Energi VB 8

Uppförandekod

För Luleå Energi innebär hållbarhet att vi skapar affärsmässig samhällsnytta som tar långsiktigt ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Uppförandekoden är strukturerad utifrån detta och vägleder hur vi som anställda ska uppträda i olika sammanhang.

Läs mer (pdf)

Medarbetarstatistik Puff

Medarbetarstatistik

Den aktuella bilden över utvalda personalstrategiska frågor ger verksamheten en tydligare bild av verksamhetsnyttan med ett fungerande, förebyggande och hållbart personalarbete, och ett hållbart arbetsliv.

Ta del av statistiken (pdf)

Avtryck

Klimatpåverkan

Rapporten Klimatpåverkan presenterar Luleå Energis totala klimatpåverkan under 2023 och är framtagen i samarbete med Profu AB. I rapporten presenteras även tidigare års klimatbokslut och hur klimatpåverkan har förändrats över åren.

Läs mer (pdf)

Fjarrvarme

Finansiell information

Luleå Energis samlade intäkter och kostnader ger en överblick över bolagets ekonomiska hållbarhet. Utdelningen tillbaka till huvudägaren Luleå kommun uppgick 2023 till 52 525 tkr, vilket motsvarar 33% av resultatet efter finansiella poster exklusive reavinst vid bolagsförvärv.

Finansiell information 2023 (pdf)

Kontor

Risk och riskhantering

Luleå Energi-koncernens olika verksamheter är förenade med risker. Inom verksamhetsområdena och koncernen identifieras och värderas dessa risker. Beslut om värdering samt hur riskerna ska hanteras tas av Luleå Energis styrelse.

Läs dokument (pdf)