Gå till navigering Gå till innehåll

Nätpriser och avtalsvillkor

Nätpriser

För att klara de klimatutmaningar vi står inför är produktion,
transport, användning och lagring av energi några avgörande
nycklar. När samhället ställer om från fossilt till fossilfritt ser många till elen som en viktig lösning. För att regionen och Luleå som stad ska kunna fortsätta den klimat- och energiomställning som är nödvändig, och för att det fortsatt ska finnas möjlighet till tillväxt, krävs stora investeringar i att framtidssäkra elnätet.

Nätpriser

Nätpriser 2024

Nätpriset består av kostnader för byggande, skötsel och drift av
elnätet, transport av el samt energimätning. Här kan du läsa mer om hur elnätspriserna ser ut 2024.

Nätpriser 2023

Nätpriset består av kostnader för byggande, skötsel och drift av
elnätet, transport av el samt energimätning. Här kan du läsa mer om hur elnätspriserna såg ut 2023. Prislista 2022 hittar du här.

Nätpriser småskalig elproduktion

Prislista för småskalig elproduktion. Max installerad produktionseffekt 1 500 kW.

Nätpriser mikroproduktion

Prislista för mikroproduktion. Gäller för produktionsanläggningar max 63 A huvudsäkring och max 43,5 kW. Lågspänning 230/400 Volt. 

Våra avtalsvillkor

Energiskatt

Energiskatt

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som används i Sverige skattepliktig. Som en del i Energiöverenskommelsen har Riksdagen beslutat att höja energiskatten för el till hushåll och tjänsteföretag till 39,2 öre/kWh (49,00 öre/kWh inklusive moms) från och med den 1 januari 2023.

Energiskatt