Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Innan du gräver

Du som ska gräva på gator, i trädgården, vid tomtgränsen eller på skogs- och ängsområden måste först ta reda på var det går el-, optokablar och fjärrvärmekulvertar. Luleå Energi ger kostnadsfri anvisning i samband med grävarbeten.

Innan Du Gräver

Beställ kabelanvisning

Gör din beställning via ledningskollen.se (öppnas i nytt fönster) i god tid före grävning. De förmedlar kontakten med de nätägare som behöver märka ut sina kablar eller ledningar. Giltighetstiden för kabelanvisning är en månad. Det är beställarens ansvar att befästa läget på kablarna efter utförd kabelanvisning, och återbesök för återutmärkning av kablarna kommer att debiteras.

Vid akuta ärenden dagtid, kvällar och helger, t.ex, vattenläckor, ring vår växel på 0920-26 44 00.

Detta gäller vid schakter

Maskinschakter eller kabelplöjningar får inte utföras närmare än en meter från utmärkt kabel/fjärrvärmeledning. Brytning av asfalt får göras maskinellt.

Vid friläggning av befintlig kabel/fjärrvärmeledning måste grävning närmare än en meter göras manuellt (handgrävning). När kabeln/fjärrvärmeledningen har frilagts och är väl synlig, får maskin användas med stor försiktighet intill en halv meter från kabeln/fjärrvärmeledningen. Vid djupa schakt kan maskinschaktning tillåtas under kablarna. Då kabel/fjärrvärmeledning frilagts är det viktigt att föreskriftsenlig täckning och markering av kablarna görs vid återfyllning. Detta för att undvika framtida kabelskador på grund av exempelvis sättningar i marken.

Jordborrning, vertikalborrning, neddrivning av spont, jordankare och liknande får inte utföras närmare än en meter från kabel/fjärrvärmeledning, om man inte har frilagt dessa för att förvissa sig om deras exakta läge.

Grävarbete i omedelbar närhet av luftledning

Vid maskingrävning, tippning, användning av kranar eller dylikt under eller i närheten av luftledning, ska överenskommelse träffas med Luleå Energi Elnät AB om nödvändiga åtgärder.

Följande säkerhetsavstånd till luftledning gäller:

  • Två meter i sid- och höjdled vid lågspänningsledningar (400 Volt)
  • Fyra meter i sid- och höjdled vid ledningar med spänning mellan (10 KV-20 KV)
  • Sex meter i sidled och 4,5 meter i höjdled vid ledningar med spänning mellan (40 KV-130 KV) 

Felanmälan

Om en kabel eller luftledning, trots all försiktighet, blir skadad ska detta omedelbart anmälas till Luleå Energi AB.

OBS. Skadad kabel, luftledning eller jordlina får inte vidröras då de kan utgöra livsfara.

Den som i samband med markarbeten orsakat skada på vår egendom, är skyldig att ersätta oss för samtliga av skadan orsakade kostnader. Vid skada, kontakta oss på 0920-26 44 00 dygnet runt.