Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Energimix 2023

Fjärrvärme Luleå

87%

Återvunnet

7%

Förnyelsebart

6%

Fossilt

Luleå Energi har under 2023 använt hållbar bioolja och pellets för att producera fjärrvärme i Luleås fjärrvärmenät. Biooljan som köpts in under året har sitt ursprung från Tyskland, Argentina, Frankrike, Belgien, Österrike och Ecuador, medan pelletsråvaran har sitt ursprung från Sverige.

  • Emissionsfaktor från förbränning 20,24g CO2eq/kWh
  • Emissionsfaktor från transport 2,15g CO2eq/kWh

Fjärrkyla Luleå

62%

Frikyla

38%

El (från vindkraft)

Fjärrvärme Råneå

98%

Förnyelsebart

2%

Fossilt

  • Emissionsfaktor från förbränning 12,37g CO2eq/kWh
  • Emissionsfaktor från transport 15,51g CO2eq/kWh

Fjärrvärme Antnäs

100%

Förnyelsebart

0%

Fossilt

  • Emissionsfaktor från förbränning 6,1g CO2eq/kWh
  • Emissionsfaktor från transport 17,5g CO2eq/kWh