Gå till navigering Gå till innehåll

Din elmätare

Elmätare

Din elmätare

Som boende i Luleå kommun har du en fjärravläst elmätare som är placerade antingen utanför eller inne i ditt hus. Det finns olika storlekar på mätarsäkringar: te x 16A, 20A, eller 25A. Storleken beror på hur energikrävande apparater du har, storleken på din elanvändning samt hur din elanvändning fördelar sig över tid. Om du vill byta storlek på din mätarsäkring skall auktoriserad elinstallatör anlitas.

Det är alltid bra att ha koll på hur din elmätare fungerar. Här hittar du en manual för hur du själv kan läsa av funktionerna i elmätaren.

Till dig som är sommarstugeägare

För att vi ska kunna ha kontakt med din elmätare måste strömmen vara påslagen i mätarskåpet. Därför uppmanar vi dig att inte stänga av strömmen vid din elmätare när du lämnar ditt fritidshus under en längre tid. Om du vill slå av strömmen så gör det i proppskåpet inomhus.

Vi byter till nya elmätare

Elnaìˆt 02
Projekt

Vi byter till nya elmätare

Under de närmsta åren kommer Luleå Energi Elnät att byta ut cirka 30 000 elmätare hos våra kunder. Vi påbörjade bytet till nya elmätare under 2020 och arbetet kommer att pågå fram till
ca 2024.

Vi byter till nya elmätare

HAN Port Hemsida

Öppna HAN-port

Porten, som också kallas för kundport eller kundgränssnitt, är ett myndighetskrav. Senast år 2025 ska alla elmätare i Sverige ha porten. Porten tillåter kunden att i nästan realtid kan ta ut mätvärden om sin egen elanvändning.

Öppna HAN-port

Timvärden

2021 09 Square Mock Up
Få koll på din energianvändning

Timvärden i appen

Bor du i en bostad som använder mer el än 8 000 kWh per år? I så fall kanske det kan vara intressant att få tillgång till dina timvärden via Luleå Energis app.

Timvärden