Gå till navigering Gå till innehåll

Klimatneutral fjärrvärme

Gör ett aktivt val.

Luleås fjärrvärmesystem består till största delen av återvunna restenergier från industrin och bygger på återvinning i flera led. Vi jobbar ständigt med att utveckla vårt fjärrvärmesystem. Om du väljer Klimatneutral Fjärrvärme från Luleå Energi blir du inte bara garanterad en minskad klimatpåverkan, du är också med och bidrar till att fortsätta utveckla fjärrvärmen på ett hållbart sätt.

Bioenergi

En naturlig del av hållbarhetsarbetet

Fjärrvärmen som uppvärmning har stora fördelar i jämförelse med el, och med tilläggsavtalet Klimatneutral Fjärrvärme säkrar du att din uppvärmning endast kommer från återvunnen energi eller förnybara källor. Adderar du dessutom SmartVärme får du en smartare styrning av systemet vilket innebär högre effektivitet och minskade kostnader. SmartVärme är ett självlärande system som ger en jämnare inomhustemperatur och övervakning med distansstyrning. Tillsammans med Klimatneutral Fjärrvärme bidrar det en tydlig hållbarhetsprofil till ert företag.

Guillaume De Germain Y33ul0 HF10 Unsplash

Framtidssäkrade leveranser

Luleå Energi återinvesterar allt överskott från Klimatneutral Fjärrvärme i fortsatt utveckling av ett fossilfritt system. En konkret åtgärd är det energilager som togs i drift 2022 som syftar till att säkra upp leveranserna under underhåll och avbrott. Med kapaciteten av dubbla mängden vatten i Luleås fjärrvärmesystem bidrar den också till en flexibilitet som förbereder för framtidens energiomställning. Här är du med och bidrar till en hållbar framtid.

Vill du veta mer om klimatneutral fjärrvärme?