Gå till navigering Gå till innehåll

Förstärkning - Distributionsnät

Som en del i att säkra fjärrvärmen i Luleå i framtiden har Luleå Energi påbörjat processen med att genomföra förstärkningar i det befintliga fjärrvärmenätet. Detta innebar att vi kan maximera nyttjandet av restvärme och därmed minska behovet av att förbruka eldningsolja.

Fjärrvärmerör

Minskade fossila utsläpp

Flödet av restenergier kommer att förändras i och med omställningen av stålproduktionen hos SSAB. De gaser som kunnat medge en hög fjärrvärmetemperatur kommer inte finnas tillgängliga vilket innebär att systemet behöver anpassas för att kunna leverera samma effekt med lägre fjärrvärmetemperaturer. Distributionsnätet behöver förstärkas för att klara ett ökat flöde.

Åtgärden medför att vi kan minska användningen av fossila oljan med ungefär 300 m³ per år genom att behovet av att elda med olja under kalla dagar minskar. Tillsammans med ytterligare åtgärder kommer det att medföra att vi närmar oss ett fossilfritt fjärrvärmesystem.

Collage Klimatklivet EU Logo (1)

Beviljat klimat-investeringstöd

Naturvårdsverket har via Klimatklivet beslutat att bevilja Luleå Energi AB ett klimat-investeringsstöd på 5 775 000 kr för åtgärden ”Förstärkningar i distributionsnätet”.

Den totala investeringskostnaden beräknas uppgå till 19 250 000 och åtgärderna i fjärrvärmenätet kommer att genomföras under perioden 2024-2026.