Gå till navigering Gå till innehåll

Ny energimix

Energimix är en blandning av olika energikällor för din elleverans.

El från vattenkraft står fortfarande för den största delen, även efter 1 januari 2024. Det som blir helt nytt i energimixen för privatkunder till Luleå Energi är kärnkraft.

Alla våra elavtal för privatpersoner påverkas av förändringen. 

Villkoret är lika för alla avtal: vi har rätten att avsluta tillägg i avtal inom två månader. Om du gör ett tillval och väljer att få 100 procent förnybar el så är det en fristående del av avtalet; ett tillägg. Ditt fasta elpris rör vi inte. Vill du fortsätta få din el från 100 procent förnybara källor så kan du göra ett tillval och addera det till ditt avtal från och med 1 januari 2024.

Du kan när som helst addera något av de förnybara tillvalen som du hittar här.

Ursprungsgarantier garanterar att motsvarande mängd el som du köper också producerats från en specifik energikälla, som vattenkraft från Luleälven. Tillvalen som du själv kan göra under förnybar el garanterar att du får förnybar el från utvalda energikällor. Ursprungsgarantierna går att spåra tillbaka i produktionen och se var och hur elen är producerad.