Gå till navigering Gå till innehåll

El

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring el och vårt elnät. Hittar du inte svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss via telefon, e-post eller chatt. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Elnätet är de ledningar som går hem till dig medan elhandeln är den el som du förbrukar och köper från ditt valda elhandelsbolag. 

Om HAN-porten på din elmätare har en plombering enligt bilden här. Klipp bort plomberingen för att komma åt porten och anslut din HAN-modul.


Eftersom elproduktion och elanvändning skiljer sig åt i olika delar av Sverige är landet indelat i fyra elområden, från norr till söder. Luleå tillhör elområde 1, här är tillgången på el högre än efterfrågan. Tack vare vårt stora produktionsöverskott drabbas vi i norr inte lika hårt av elkrisen som elområden i södra Sverige. Här kan du se uppdelningen av de olika elområden.

Nej, Sverige är uppdelat i fyra elområden, vilket område du tillhör beror på vart i landet du bor. Du kan välja ett elbolag med bas i ett annat elområde, men betalar då det elpris som bolaget satt för just ditt elområde. Läs mer om elområden här.

Det krävs faktiskt bara små förändringar i vardagen för att du ska kunna sänka din elkostnad en hel del. Tänk på att inte använda el i onödan – släck lampor och stäng apparater när du inte använder dem. För dig med timprisavtal är det möjligt att påverka priset genom att styra din elförbrukning och använda el vid rätt tid på dygnet: Mitt på dagen, på natten och på helgen, när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst helt enkelt. Vill du gå ännu ett steg kan du producera din egen el med hjälp av solceller. 

Elbrist eller inte – det är viktigt att vi alla bidrar till att minska vår elanvändning! Bästa sättet att göra det på är att ta reda på din elanvändning och tänka efter vad som faktiskt är nödvändigt: Släck lampor och stäng apparater när du inte använder dem, tvätta kläder och disk i fulla maskiner. Om du har elvärme, sänk värmen inomhus och använd mindre vatten genom att byta till effektiva duschmunstycken och duscha kortare.  

Med solceller kan du producera din egen el och blir mikroproducent. Den el som du inte använder själv kan du sedan sälja tillbaka till valfritt elhandelsföretag. Via länken kan du läsa mer om vad det innebär att vara mikroproducent.

Läs mer om mikroproduktion

Faktum är att vi även i vinter väntas ha ett överskott på el då vi i vårt elområde producerar mer än den totala efterfrågan är. Däremot finns en stor efterfrågan på överskottet vi producerar i andra elområden i Sverige med lägre produktion. Det påverkar tillgång och pris här i Luleå, även om vi normalt har mer el och lägre priser än andra delar av marknaden.

Med en enkel beställning så hjälper vi dig med ström när du bygger nytt eller vid ett tillfälligt event. En tillfällig anslutning innebär att du får tillgång till el under en begränsad tid. Det kan vara aktuellt i samband med till exempel nybyggnation, reparation eller rivning av en byggnad. En tillfällig anslutning kan också användas till ett musikevent, en utställning, försäljning, ett mötestält eller liknande. Du kan läsa mer och beställa tillfällig anslutning via länken nedan. 

Beställ tillfällig anslutning

Att fälla träd på en elledning kan vara förenat med livsfara. Därför ska du alltid kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning/bevakning av trädfällningen. Du kan beställa rådgivning/bevakning av trädfällning via länken nedan.

Beställ rådgivning/bevakning

Energiskatten är något som under många år funnits i Sverige och dess storlek/summa bestäms av riksdagen. Hur mycket du ska betala i energiskatt beror på vilken sorts skatt du ska betala; normal eller reducerad där detta definieras beroende på var i landet du bor.

Läs mer

Du kan se vilka anslutningspriser som gäller via länken nedan.

Se anslutningspriser

 • Elpris - den el du förbrukar

  Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din el. Dels kan du minska mängden el du använder, dels kan du välja det elhandelsföretag och elavtal som passar dig.
 • Elnätsavgift - en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift

  Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring. Se därför till att du inte har en större huvudsäkring än du behöver. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder.
 • Skatter

  I det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter med cirka 30-40 procent.

Med timvärden i vår app har du möjlighet att se och följa upp din elanvändning under dygnets alla timmar, året om. Du anmäler ditt intresse direkt i vår app – så sköter vi resten. Du kan läsa mer om timvärden via länken nedan. 

Läs mer om timvärden

Det är Luleå Energi Elnät som sköter driften av Luleås elnät. Upplever du strömavbrott kan du hitta information om pågående avbrott via vår driftinformation. Visar driftinformationen inte att du har avbrott kan du läsa igenom checklistan för vad du kan tänka på innan du anmäler avbrott till oss. 

Innan jag anmäler strömavbrott

När du vill beställa en nyanslutning till elnätet behöver du anlita en behörig elinstallatör för att utföra elinstallationen som skickar in föranmälan till oss varpå du får ett pris (en offert) av oss. Du kan läsa mer om hur det går till med nyanslutning via länken nedan.

Anslutning till elnätet

Om du vill byta till större eller mindre mätarsäkring skall behörig elinstallatör anlitas. Vilken storlek du behöver på din säkring beror bland annat på:

 • hur energikrävande apparater du har
 • storleken på din elanvändning
 • hur din elanvändning fördelar sig över tiden

Koncessionsområde för Luleå Energi Elnät hittar du på Elområden.se. Välj område LUL (nätområde efter kod) och klicka på visa.

Se koncessionsområde

Du som ska gräva på gator, i trädgården, vid tomtgränsen eller på skogs- och ängsområden måste först ta reda på var det går el-, optokablar och fjärrvärmekulvertar. Luleå Energi ger kostnadsfri anvisning i samband med grävarbeten.

Läs mer 

Vid ett villabygge kan man behöva en tillfällig elanslutning. Luleå Energi Elnät kan vid sådana tillfällen hyra ut byggkraftskåp för den tid det tar innan den permanenta servisen är förlagd, dock längst ett år. 

Läs mer

Porten, som också kallas för kundport eller kundgränssnitt, är ett myndighetskrav. Senast år 2025 ska alla elmätare i Sverige ha porten. Porten tillåter kunden att i nästan realtid kan ta ut mätvärden om sin egen elanvändning.

HAN står för Home Area Network och är en kontakt på elmätaren, som påminner om ett internetuttag, där man kan ansluta olika produkter. Luleå Energi erbjuder idag inga produkter till HAN porten. Du som kund kan hitta produkter via tredjepart.

Se Branschrekommendation för lokalt kundgränssnitt för elmätare

Branschrekommendation för lokalt kundgränssnitt för elmätare (energ…

Läs hela svaret här

Porten finns tillgänglig så snart du fått en ny elmätare installerad senast 2024-12-31.

Arbetet med att byta ut alla våra elmätare pågår, här kan du läsa mer information om vårt mätarbytesprojekt;

Vi byter till nya elmätare - Luleå Energi (luleaenergi.se)

Det finns två olika gränssnitt att välja mellan: HAN P1 eller HAN-NVE.

Bruksanvisning RJ45 (HAN-NVE)

Bruksanvisning RJ12 (HAN-P1)

Vad gäller elsäkerheten så leds ingen farlig ström genom porten. Vad gäller datasäkerhet så är endast envägskommunikation möjlig genom porten. Man kan alltså endast läsa av information ur elmätaren, inte ladda upp information in i elmätaren genom porten.

Enligt myndighetskrav så får inte porten vara aktiverad förutom när kunden med nätavtal för anläggningen med just den elmätaren har begärt aktivering. En aktiv port har kunden själv ansvar för att begränsa fysisk åtkomst till.

Normalt är den inaktiv men kan aktiveras av oss på distans. På den här sidan kan du som kund begära aktivering och inaktivering av HAN porten.

Luleå Energis ansvar är att öppna och stänga HAN-port enligt beställning från kund.

Kunder i elområde Stockholm eller Malmö (SE3-SE4) som har startat något av avtalen AktivEl för Riksbyggen eller HSB Elförvaltning före 23 februari 2023 bör ha rätt till elstöd enligt Skatteverkets förutsättningar. Det är kunden som ansvar för sin ansökan och Skatteverket som slutligen beslutar om utbetalning av elstöd till företag. Information om elstödet uppdateras löpande på Skatteverkets webbplats: Elstöd till företag | Skatteverket.

Testa att starta om elmätaren genom att skruva ur alla 3 huvudsäkringar. Displayen på elmätaren ska då slockna.

Kontakt: För- och färdiganmälan

För ärenden kring:

 • Nyanslutningar
 • Servisändringar
 • Produktionsärenden
 • Avslutning av abonnemang
 • Tillfälliga anläggningar
 • Byggström över 63A
 • Effektärenden
 • Egen produktion

Kontaktinformation:

 • Telefon: 
  0920-26 44 00
 • Telefontider:
  Måndag - Fredag: Kl. 8:00-12:00.