Gå till navigering Gå till innehåll

Solceller

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om solceller. Hittar du inte svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss via telefon, e-post eller chatt. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Ja! Solceller är lönsamt på många sätt: Med solceller på taket behöver du köpa betydligt mindre el, vilket gör att du även påverkas mindre av elprisets svängningar. Utöver sänkta elkostnader får du bra betalt för den överskottsenergi som du säljer tillbaka till elnätet. Solceller kan även höja värdet på ditt hus vid försäljning.

Ja, om det är tillräckligt mycket dagsljus och panelerna är snöfria. Det vanligaste är dock att det inte går att räkna med någon produktion under dec-mars beroende på snömängd, panelernas placering, taklutning m.m.

Sol, vind och vatten, dvs regn, är i de flesta fall det som behövs för panelerna. När solen lyser produceras el, när det blåser och regnar rengörs panelytan (är det tillräckligt mycket dagsljus produceras såklart el även då!)

Vi säljer endast nyckelfärdiga installationer där både arbete och material ingår. Installation av solceller är ett elinstallationsarbete som ska utföras av professionella installatörer för att garantierna ska gälla.

  • På plåttak (t.ex. falsat plåttak, TP20, sk. plegel, pannplåt). Vilken taktyp det är avgör vilken typ av infästning som används.
  • Eternittak, papptak, shingeltak, betong-och tegelpannetak utför vi i dagsläget inte solcellsinstallationer på.

Nej, solcellsanläggningen måste besiktas av elnätsbolaget och bli godkänd innan den får startas.

När solcellsanläggningen är färdiginstallerad och elektrikern är klar gör hen en färdiganmälan till ditt elnätsbolag. Beroende på vilket elnät du tillhör kan det ta olika lång tid.

Det här driftläget hos batteriet innebär att batteriet laddas med eventuellt överskott från solcellspanelerna. Solcellpanelernas energi går i första hand till att mätta elanvändningen i huset, men när det är mättat och så fort ett överskott av solel uppstår laddas batteriet. När solelen inte längre kan mätta behovet i huset laddas batteriet ur för att täcka användningen. Detta göra att du ökar egenanvändningen av solel varje dygn och undviker att köpa el i största möjliga mån.

Det beror på förutsättningarna: hur många paneler finns det plats för, vilket väderstreck placeras de i, och vilken lutning har taket. Kontakta oss så projekterar vi en anläggning som passar just dina förutsättningar. 

Normalt behöver du inte det om inte fastigheten kräver det. Om panelerna skottas av ska det göras försiktigt så det inte innebär någon fara för personer och inte heller någon risk för att skada panelerna. 

Det beror på när på säsongen beställningen görs, men om det är under montagesäsong tar det ungefär sex till åtta veckor. 

Ja, det finns möjlighet till 20 % avdrag på kostnaden för material och arbete. Avdraget gör vi redan på fakturan till dig. Läs på Skatteverket.se om du är berättigad stödet.